top of page
IMG_20201006_135456_edited.jpg

ללכת על המים
סיורים ברי-קיימא

IMG_20210428_111704_edited.jpg
Point Blur_Feb192022_150157.jpg

דיון, הרצאות ולמידת סוגיות סביבתיות באזורים השונים בחופי אילת "תוך כדי תנועה".


במהלך הסיורים נכיר בתי גידול שונים ומיוחדים הנגישים לבני אדם, לפעמים אפילו יותר מידי. נקיים סיעור מוחות סביב השאלה האם ניתן לחיות יחד זה לצד זה בטבע או בהכרח אחד על חשבון השני?

נכיר, נתבונן ונלמד על התנאים הייחודים בכל בית גידול, ונבין את סגנון חייהם של בעלי החיים אשר חיים גם בים וגם ביבשה.

מה מסתתר מתחת לסלעים? מדוע חשוב מגוון המינים בסביבה החופית והימית וכיצד אנו יכולים לפעול לשמירתם?

הסיורים יתקיימו במספר חופים באילת בהם יש גישה נוחה לצפייה מקרוב בבעלי החיים באזור. 

תמונה3.jpg
bottom of page